عناوین را دقیق و منحصربفرد انتخاب کنید


           0

عناوین را دقیق و منحصربفرد انتخاب کنید

عنوان صفحات را با استفاده تگ title مشخص نمایید.عنوان صفحه نقش بسیار زیادی در بهینه سازی وب سایت ایفا می کند.

عنوان صفحات را با استفاده تگ title مشخص کنید

یک تگ title هم به کاربران و هم به موتورهای جستجو می گوید که محتوای این صفحه در مورد چیست. تگ <title> باید درون تگ <head> در سند HTML قرار بگیرد. در حالت ایده عال شما باید برای هر یک از صفحات سایت تان یک عنوان منحصربفرد انتخاب نمایید.

عنوان صفحه

 

عنوان صفحه در نتایج جستجو نمایش داده می شود

در صورتی که سند شما در نتایج جستجو ظاهر شود، محتوای تگ title به صورت معمولی در خط اول از نتایج نمایش داده خواهد شد(در صورتی که شما با بخش های مختلف نتایج جستجو آشنایی ندارید می توانید فیلم آناتومی نتایج جستجو را که توسط مهندس گوگل تهیه شده و یا دیاگرام صفحه نتایج جستجو گوگل را مشاهده نمایید). کلمات عنوان در صورتی که بخشی از جستجوی کاربر باشند به صورت پررنگ نمایش داده می شوند. این امر به کاربران کمک می کند که مطمین شوند که نتایج با جستجوی آنها مرتبط است یا خیر.

سایت ساز طاووس

یک کاربر جستجویی با عنوان "سایت ساز طاووس" را انجام می دهد. .وب سایت ما به عنوان نتیجه نمایش داده می شود، تگ title به عنوان اولین خط از نتیجه جستجو نمایش داده می شود(دقت کنید که کلمات موجود در عبارت مورد جستجو پررنگ شده اند).

عنوان برای صفحه نخست وب سایت شما می تواند نام وب سایت/کسب و کار و شامل مقداری اطلاعات مهم شبیه موقعیت جغرافیای کسب و کارتان باشد.

 

به دقت محتوا صفحه را توصیف کند

عنوانی را انتخاب کنید که به خوبی را محتوای صفحه ارتباط برقرار کند.

  • از انتخاب عنوانی که ارتباطی با محتوا صفحه ندارد پرهیز کنید.
  • ار انتخاب نام های پیش فرض مانند "بدون عنوان" یا "صفحه جدید" خودداری کنید.

برای هر صفحه تگ title منحصربفرد ایجاد نمایید

در حالت ایده آل هر صفحه از وب سایت شما باید دارای یک عنوان منحصربفرد باشد، که به گوگل کمک کند تفاوت میان صفحات را درک کند.

  • از استفاده یک عنوان برای گروهی از صفحات یا همه صفحات پرهیز کنید.

از یک عنوان کوتاه در عین حال توصیف کننده استفاده کنید

عناوین باید در عین کوتاهی اطلاعات لازم را در خود داشته باشند.در صورتی که یک عنوان بسیار طولانی باشد گوگل تنهای بخشی از آن را در نتایج نمایش خواهد داد.

  • از عناوین بسیار طولانی که به کاربر هیچ کمکی نمی کنند پرهیز کنید.
  • کلمات کلیدی غیرضروری را از عنوان حذف کنید.

 


دیدگاه شما :
کد بالا را وارد کنید